Lars Bjørnskov-Halkier


Speciallæge, dr.med. i hudsygdomme.

Er uddannet dermatolog og venerolog og har skrevet doktordisputats (dr. med.).

Har publiceret mere end 80 videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter samt skrevet adskillige bogkapitler.

Har holdt talrige internationale og nationale foredrag ved kongresser og symposier.

Er tidligere overlæge og lektor ved Hudafdelingen, Skejby Sygehus og Aarhus Universitet, med bl.a. specialeansvar for arbejdsdermatologi, håndeksemer, venerologi, bindevævs-systemsygdomme, borrelioser samt ansvarshavende overlæge for B2, Marselisborg Hospital.

Er løbende på efteruddannelse: Deltog fx i 2016 i to forskellige internationale kongresser vedrørende tropiske sygdomme og spedalskhed i hhv. Sri Lanka og Nepal, i 2017 i en lægerejse og hospitalsbesøg i Vietnam og Cambodja, i 2018 i Dermatoscopi Congress i Thessaloniki, Grækenland og i 2023 i Verdenskongres for dermatologi and venerologi i Singapore. 

Deltager årligt i Dansk Dermatologisk efteruddannelseskursus i januar.

Lone Hvid


Speciallæge i Dermato-venerologi (hud-og kønssygdomme).

Er udddannet læge fra Aarhus Universitet 2003.

Har siden 2013 ansat som overlæge på hudafdelingen Odense Universitetshospital.
Tidligere klinisk lektor ved Odense Universitet.

Har siden 2019, sideløbende med stillingen som overlæge, været ansat som assisterende
speciallæge i hudklinikken i Horsens.
Har endvidere arbejdet på Privathospital Mølholm og Privathospital Kollund.

Deltager årligt i efteruddannelse i ind-og udland.

 

Der er i klinikken desuden tilknyttet en sygeplejerske, en klinikdame og en lægesekretær.